Monday, 21/10/2019 - 22:27|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử huyện thăng bình! Chào mừng năm học mới 2018-2019!
Hướng dẫn kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 cấp tiểu học
Ngày ban hành:
09/11/2018
Ngày hiệu lực:
09/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn tổ chức Hội nghị CB, CC, VC, NLĐ năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
09/11/2018
Ngày hiệu lực:
09/11/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục cấp Trung học cơ sở năm học 2018-2019
Ngày ban hành:
09/10/2018
Ngày hiệu lực:
09/10/2018
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác tháng 2 năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Công văn tăng cường quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn huyện Thăng Bình
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai sử dụng thống nhất hệ thống phần mềm quản lý trường học trong các trường phổ thông
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực