Thursday, 22/08/2019 - 03:39|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử huyện thăng bình! Chào mừng năm học mới 2018-2019!
Văn bản liên quan
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Tham gia Hội trại Kỷ niệm 40 năm giải phóng Thăng Bình (26/3/1975-26/3/2015) ngành Giáo dục huyện Thăng Bình
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực