Monday, 21/10/2019 - 22:48|
Chào mừng đến với trang thông tin điện tử huyện thăng bình! Chào mừng năm học mới 2018-2019!
Văn bản liên quan
Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Kế hoạch công tác tháng 5 năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Phối hợp với chi nhánh Viettel Thăng Bình để thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Triển khai “Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường” năm 2015
Ngày ban hành:
03/10/2018
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực