A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục tỉnh Quảng Nam kiểm tra công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, XMC năm 2016

Thực hiện Kế hoạch số 1813/SGDĐT-GDTrH ngày 25/11/2016, ngày 15/12/2016, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT.

          Thực hiện Quyết định số 3891/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2016, Quyết định số 3892/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập giáo dục tiểu học, xóa mù chữ năm 2016 và Quyết định số 1940/QĐ-UBND ngày 06/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2016 và Quyết định số 3705/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc Bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi năm 2016;

          Thực hiện Kế hoạch số 1813/SGDĐT-GDTrH ngày 25/11/2016, ngày 15 tháng 12 năm 2016, Đoàn kiểm tra của UBND tỉnh Quảng Nam do đồng chí Hà Thanh Quốc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo làm Trưởng Đoàn tiến hành kiểm tra công nhận huyện Thăng Bình đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2016 theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính Phủ và Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Tiếp đón đoàn kiểm tra của tỉnh có đồng chí Trần Văn Thức - Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện cùng các thành viên Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ huyện Thăng Bình (theo Quyết định số 1233/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 và Quyết định số 1453/QĐ-UBND ngày 14/9/2016 của UBND huyện); đồng chí Huỳnh Thạch - Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện cùng đại biểu của các ban, ngành, đoàn thể của huyện; Lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT; Đại biểu Ban chỉ đạo PCGD, XMC của 22 xã, thị trấn; Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, cán bộ phụ trách công tác PCGD, XMC của 76 trường MN, TH, THCS toàn huyện; các phóng viên báo đài trên địa bàn huyện.

Đ/c Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Nam phát biểu trong buổi kiểm tra

Đ/c Phan Văn Tuyển - HUV, Trưởng phòng GD&ĐT báo cáo công tác PCGD, XMC năm 2016

Cô Nguyễn Thị Mỹ Liên - Trưởng phòng GDMN, Sở GD&ĐT đọc biên bản kết quả kiểm tra phổ cập GDMN

Thầy Trần Quốc Bảo - Chuyên viên Phòng GDTH, Sở GD&ĐT đọc biên bản kết quả kiểm tra phổ cập TH

Thầy Châu Văn Thủy - Chuyên viên Phòng GDTrH, Sở GD&ĐT đọc biên bản kết quả kiểm tra phổ cập THCS

          Qua kết quả kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế và đối chiếu với phần mềm phổ cập giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo; căn cứ vào các tiêu chí, tiêu chuẩn về học sinh, giáo viên và cơ sở vật chất, đoàn kiểm tra đã đánh giá cao công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của huyện Thăng Bình. Theo đó, trong năm 2016, huyện Thăng Bình đã duy trì được kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục THCS và công tác xóa mù chữ. Ban Chỉ đạo phổ cập của các xã và huyện Thăng Bình đã ứng dụng tốt phần mềm phổ cập giáo dục trực tuyến của Bộ Giáo dục và Đào tạo để cập nhật dữ liệu phổ cập, thiết lập các loại hồ sơ, bảng biểu thống kê số liệu phổ cập giáo dục, xoá mù chữ theo quy định, Kết quả cụ thể:

          - Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi: Huyện đã được UBND tỉnh ra Quyết định công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi vào năm 2014 và được duy trì tốt; năm 2016 huyện Thăng Bình có 22/22 xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tỉ lệ 100%;

          - Phổ cập giáo dục tiểu học: 22/22 xã đạt chuẩn mức 3, tỉ lệ 100%; Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 tại thời điểm tháng 12 năm 2016.

          - Công tác xóa mù chữ: 22/22 xã đạt chuẩn mức độ 2, tỉ lệ 100%; Huyện đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2016.

          - Phổ cập giáo dục THCS: 1 xã đạt chuẩn mức độ 2 (Bình Minh), tỉ lệ 4,5%, 21/22 xã đạt chuẩn mức độ 3, tỉ lệ 95,5%; Huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2 tại thời điểm tháng 12 năm 2016.

 

 

pgdthangbinh

 

 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam  Điện thoại: 0235 3851418
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 0903 525398. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal