A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội thi "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" năm học 2017-2018

Chuyên đề tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp học, nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non.

          Căn cứ Kế hoạch số 2020/KH-SGDĐT ngày 15/12/2017 của Sờ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, Phòng GDĐT huyện đã xây dựng Kế hoạch số 06/KH-PGDĐT ngày 05/03/2018 tổ chức cuộc thi “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” tại huyện nhằm mục đích:

          - Nâng cao nhận thức và năng lực cán bộ quản lý, giáo viên mầm non trong việc tổ chức xây dựng và sử dụng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp điều kiện cụ thể của trường, lớp, địa phương;

          - Đẩy mạnh việc xây dựng và tổ chức hoạt động cho trẻ học bằng chơi, bằng trải nghiệm; góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

          - Huy động sự tham gia của cha mẹ trẻ và cộng đồng trong việc xây dựng môi trường và tổ chức các hoạt động cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

          Sáng ngày 29/03/2018, Phòng GDĐT tổ chức tổng kết, đánh giá và trao thưởng cho 25/26 đơn vị tham gia chuyên đề với 6 giải A (gồm các đơn vị: Hương Sen, Bình Trung, Bình Minh, Bình Lãnh, Bình Dương, Bình Quý), 8 giải B (gồm các đơn vị: Bình Nam, Bình Tú, Bình Hải, Bình Sa, Bình Đào, Hà Lam, Bình Phú, Bình Định Bắc) và 11 giải C (trường MNTT Trúc Đào không đạt).

 

1. Trường MG Bình An (09:03 - 27/03/2018)

          Năm học 2017 - 2018 là năm đầu tiên trường MG Bình An triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, chuyên đề tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp học, nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Nội dung trọng tâm của chuyên đề là xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường trong việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

          Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” thực sự là dịp giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kỹ năng làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng môi trường trang trí đẹp, thân thiện đảm bảo cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo chủ đề, thu hút trẻ đến trường lớp và đây cũng là một trong những biện pháp để duy trì trẻ đến trường đạt hiệu quả. Chuyên đề này nhằm phát hiện ra nhiều cá nhân điển hình trong việc làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, tạo môi trường thân thiện cho cô và trẻ cùng tham gia các hoạt động ở trường lớp, để trao đổi kinh nghiệm, phát huy tối đa mọi tiềm năng trong việc làm đồ dùng, đồ chơi tạo môi trường hoạt động tích cực cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hưởng ứng phong trào thi đưa “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          Việc tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học trường mẫu giáo Bình An đã thực hiện đạt hiệu  quả cao giáo viên  đã trang trí hình ảnh đep, làm đồ dung phục vụ các hoạt động rất phong phú đa dạng từ đó chất lượng giảng dạy các hoạt động trẻ ham thích, phụ huynh hưởng ứng, đồng tình.

2. Trường MG Bình Phục (10:03 - 28/03/2018)

          Trường Mẫu giáo Bình Phục đã thành lập cách đây trên 30 năm. Nhà trường đã đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm 2011. Đến nay cơ sơ vật chất đã từng bước được đầu tư khang trang, chất lượng dạy học ngày càng được nâng cao. Năm học 2017 - 2018 là năm học mà trường Mẫu giáo Bình Phục triển khai và thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện chuyên đề như: chỉ đạo giáo viên xây dựng kế hoạch tổ chức hướng đến mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm; giáo viên dạy đúng phư­ơng pháp, xử lý tốt mọi tình huống, tập trung hướng đến từng trẻ để đảm bảo yêu cầu đề ra; các lớp có môi trường tốt. Tổ chức phong phú các hoạt động ngoại khóa nhằm nâng cao chất lượng giáo dục theo mục tiêu lấy trẻ làm trung tâm. Thực hiện tốt công tác tham mưu đầu tư­ cơ sở vật chất phục vụ chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Phát động phong trào làm đồ dùng, đồ chơi phục vụ chuyên đề. Chỉ đạo giáo viên làm tốt công tác tuyên truyền về chuyên đề tại các lớp.Tăng cường công tác thanh, kiểm tra chuyên đề, đánh giá xếp loại chuyên đề.

          Chuyên đề tạo mọi điều kiện cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp học, nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ mầm non. Nội dung trọng tâm của chuyên đề là xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường trong việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

          Triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” ngay từ đầu năm học như phát động cuộc thi trang trí lớp, làm đồ dùng dạy học, mua thêm đồ chơi, xây dựng môi trường trang trí đẹp, thân thiện đảm bảo cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo chủ đề, thu hút trẻ đến trường lớp và đây cũng là một trong những biện pháp để duy trì trẻ đến trường đạt hiệu quả. Chuyên đề này nhằm phát hiện ra nhiều cá nhân điển hình trong việc làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, tạo môi trường thân thiện cho cô và trẻ cùng tham gia các hoạt động ở trường lớp, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và hưởng ứng phong trào thi đưa “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

          Với chuyên đề này trường mẫu giáo Bình Phục đã thực hiện đạt hiệu  quả cao giáo viên  đã trang trí hình ảnh đẹp, tự làm đồ dung phục vụ các hoạt động rất phong phú đa dạng từ đó chất lượng giảng dạy các hoạt động trẻ ham thích, phụ huynh hưởng ứng, đồng tình.

3. Trường MG Bình Quý (10:21 - 28/03/2018)

          Năm học 2017-2018 trường MG Bình Quý triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” Nhà trường tập trung  đầu tư xây dựng cơ sở vật chất được ổn định, hầu hết các lớp học đủ điều kiện cho công tác dạy học trong và ngoài lớp học.

          Nhà trường tập trung được môi trường xanh sạch đẹp ngoài lớp học như khu phát triển vận động, khu vườn cổ tích, khu vườn hoa, khu vườn rau, vườn cây ăn quả,... đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo cho giáo viên thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kĩ năng làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp đảm bảo cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo từng chủ đề. 

          Nhà trường phát huy nhiều cô giáo điển hình trong việc tự làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp bằng nguyên vật liệu sẵn có ở địa phương, tạo môi trường thân thiện cho cô và trẻ cùng tham gia các hoạt động ở trường lớp, trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và ngoài lớp học nhằm để trao đổi kinh nghiệm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục MN được sự tham gia tích cực của 13/13 lớp với 346 cháu trong toàn trường và hưởng ứng phong trào thi đưa “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

Một số hình ảnh chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” của trường MG Bình Quý

4. Trường MG Bình Chánh (15:01 - 28/03/2018)

          Để thực hiện tốt chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" thì môi trường giáo dục có vai trò hết sức quan trọng tạo nên sự thành công của chuyên đề. Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm đơn thuần không chỉ truyền đạt kiến thức cho học sinh một cách thụ động mà chúng ta cần tạo ra các điều kiện, các cơ hội để mọi đứa trẻ được chủ động, sáng tạo, tích cực hoạt động, tự chiếm lĩnh kiến thức và kinh nghiệm. Giáo viên nắm được nhu cầu, hứng thú, khả năng tiếp thu kiến thức của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội dung, phương pháp phù hợp với từng cá nhân trẻ.

          Giáo dục lấy trẻ làm trung tâm cần đảm bảo: Hứng thú, nhu cầu, kỹ năng, thế mạnh của mỗi trẻ đều được hiểu, đánh giá đúng và được tôn trọng. Mỗi trẻ đều có cơ hội tốt nhất để thành công. Để giáo dục lấy trẻ làm trung tâm được thực hiện một cách tốt nhất và có hiệu quả nhất thì xây dựng môi trường giáo dục trong các trường mầm non là việc làm rất cần thiết và không thể thiếu.

          Môi trường giáo dục trong trường mầm non là tổ hợp những điều kiện tự nhiên, xã hội cần thiết trực tiếp ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở trường mầm non. Xây dựng môi trường giáo dục phù hợp góp phần thỏa mãn nhu cầu vui chơi và học tập của trẻ. Qua đó, nhân cách của trẻ được hình thành và phát triển toàn diện.

            Để đạt được điều đó là nhờ sự sự nỗ lực cố gắng nhiệt tình của tập thể CBGVNV của trường, cũng như các bậc phụ huynh. .Việc tổ chức xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm trong và ngoài lớp học trường mẫu giáo Bình Chánh đã thực hiện đạt hiệu quả cao góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy các hoạt động tạo cho trẻ vui chơi thoải mái học tập, trẻ ham thích tới trường, phụ huynh hưởng ứng, đồng tình phù hợp với phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo: "Học bằng chơi, chơi mà học".

5. Trường MG Bình Triều (16:08 - 28/03/2018)

          Năm học 2017-2018, thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình, Trường Mẫu giáo Bình Triều đã triển khai chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" ở tất cả các lớp. Trong quá trình thực hiện chuyên đề, nhà trường đã xây dựng được môi trường giáo dục tích cực cả trong và ngoài lớp học, trẻ được học bằng chơi, chơi mà học và phát huy tối đa tích tích cực chủ động của mình.

          Để thực hiện tốt chuyên đề này, vai trò tổ chức thực hiện của người giáo viên được đặt lên hàng đầu. Lãnh đạo nhà trường cũng thường xuyên có sự kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng, hiệu quả công tác tổ chức lớp học trên cơ sở biết phát huy khả năng của trẻ đối với giáo viên. 
          Qua gần một năm thực hiện chuyên đề, nhiều giáo viên đã thể hiện tốt năng lực và sự sáng tạo trong việc tự thiết kế nội dung bài giảng, xây dựng kế hoạch công tác, trang trí môi trường lớp học và làm đồ dùng đồ chơi. Tại các lớp học đã xây dựng một môi trường thân thiện với nhiều màu sắc sinh động, trẻ được phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo khi tham gia vào các hoạt động ở tất cả các lĩnh vực và các hoạt động trong ngày

          Qua thực tế thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", môi trường giáo dục tại Trường Mẫu giáo Bình Triều đã có nhiều thay đổi đáng kể. Năng lực sư phạm của giáo viên cũng ngày một nâng lên, phương pháp dạy học cũng thay đổi, chuyển nhanh sang tư duy tổ chức các hoạt động, hỗ trợ trẻ đúng lúc, không làm thay trẻ, tăng cường sự tương tác với trẻ và giữa trẻ với nhau, giúp trẻ chủ động tham gia vào mọi hoạt động, bảo đảm tính phù hợp về nhu cầu, năng khiếu cá nhân.

          Việc thực hiện chuyên đề cũng được đa số phụ huynh hưởng ứng, đồng tình, đó là một trong những điều kiện thuận lợi để nhà trường phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt trong năm học qua, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" trong các năm học đến.

6. Trường MG Bình Phú (18:11 - 28/03/2018)

           Thực hiện kế hoạch số 04 của Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Thăng Bình về việc tham gia cuộc thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Đơn vị trường đã tổ chức xây dựng môi trường với nhiều đồ dùng đồ chơi phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương

Trẻ chơi với cát, nước

Trẻ chơi ở khu giáo dục phát triển vận động

Trẻ chơi ở khu giáo dục phát triển vận động

Trẻ cùng cô chơi trò chơi ô làng

Cô hướng dẫn trẻ chơi ném còn

7. Trường MG Bình Trung (08:32 - 29/03/2018)

            Hòa chung không khí tưng bừng tháng 3 rực rỡ; Đồng thời chào mừng xã Bình Trung công bố Quyết định đạt chuẩn nông thôn mới; Cuộc thi chuyên đề "xây dựng môi trường giáo dục trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" cấp huyện. Vào ngày 21/3/2018 trường mẫu giáo Bình Trung đã tham gia Hội thi "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm"

            Nội dung trọng tâm của cuộc thi là xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội trong và ngoài lớp học theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; Thực hiện việc khai thác, sử dụng có hiệu quả môi trường trong việc tổ chức thực hiện Chương trình giáo dục mầm non.

            Hội thi thực sự là dịp giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kĩ năng làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng môi trường lớp học đẹp, thân thiện đảm bảo cho các hoạt động của cô và trẻ trên lớp theo chủ đề, thu hút trẻ đến trường lớp và đây cũng là một trong những biện pháp để duy trì sĩ số đạt hiệu quả. Qua hội thi nhằm phát hiện ra nhiều cá nhân điển hình trong việc làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, tạo môi trường thân thiện cho cô và trẻ cùng tham gia các hoạt động ở trường lớp, để trao đổi kinh nghiệm, phát huy tối đa mọi tiềm năng trong việc làm đồ dùng, đồ chơi tạo môi trường hoạt động tích cực cho trẻ, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục trong nhà trường.

            Việc thiết kế môi trường giáo dục dựa vào nhu cầu, hứng thú, khả năng của trẻ, cô và trẻ cùng xây dựng, đồng thời kêu gọi sự hỗ trợ, phối hợp của phụ huynh trong việc chuẩn bị nguyên liệu, học liệu đa dạng, phong phú phục vụ cho các hoạt động vui chơi học tập của trẻ

            Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động trong "Hội thi xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" của trường mẫu giáo Bình Trung

8. Trường MG Bình Sa (09:20 - 29/03/2018)

            Một số hình ảnh hoạt động "xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" của trường MG Bình Sa

9. Trường MG Bình Đào (10:56 - 29/03/2018)

          Thực hiện kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 09/3/2017 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về "Xây dựng trường Mầm non lây trẻ làm trung tâm" giai đoạn 2016-2020".

          Năm học 2017-2018, Trường MG Bình Đào triển khai và thực hiện chuyên đề "Xây dựng môi trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Thực hiện chuyên đề là tạo mọi điều kiện cho trẻ có cơ hội tham gia vào tất cả các  hoạt động bằng nhiều cách như trẻ được khám phá, sáng tạo, trãi nghiệm, chia sẽ cùng bạn. Trẻ tham gia vào các hoạt động phù hợp với nhu cầu hứng thú và khả năng cá nhân của trẻ, giúp trẻ phát triển toàn diện về mọi mặt.

          Việc triển khai và thực hiện chuyên đề  "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" của Trường MG Bình Đào đã thực hiện đạt hiệu quả. Giáo viên  nỗ lực làm đồ dùng, đồ chơi,  trang trí lớp, phục vụ các hoạt động giúp trẻ có cơ hội tham gia vào hạt động trẻ thích từ đó nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trong trường học.

          Kế thừa và phát huy những thành quả đạt được trong việc "Xây dựng trường Mầm non lấy trẻ làm trung tâm" trường sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện chuyên đề trong những năm học tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn.

Quang cảnh xanh sạnh trong sân trường

Môi trường vật chất bên ngoài cho trẻ tham gia hoạt động, vui chơi

10. Trường MG Bình Tú (10:44 - 30/03/2018)

          Năm học 2017-2018, trường Mẫu giáo Bình Tú tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Môi trường giáo dục có ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển toàn diện cho trẻ. Chính vì vậy, nhà trường đã tiếp tục bổ sung việc trang trí môi trường bên trong và bên ngoài lớp học nhằm nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ, tạo điều kiện cho trẻ có môi trường học tập tích cực, luôn phát huy tính mạnh dạn tự tin, kỷ năng giao tiếp, phát triển khả năng tìm tòi khám phá môi trường xung quanh, phát triển khả năng vận động cho trẻ…

            Trong đợt phát động lần này, nhà trường đã huy động toàn bộ lực lượng phụ huynh ở các điểm lớp phối hợp với giáo viên chủ nhiệm lớp xây dựng môi trường bên ngoài lớp học. Mặt khác đôn đốc, chỉ đạo giáo viên bổ sung môi trường bên trong với những đồ dùng tự làm phong phú, luôn có đồ dùng đồ chơi “mở” ở các góc cho trẻ hoạt động. Với sự nhiệt tình của phụ huynh, sự hăng say, tích cực, nhiệt tình trong công việc của giáo viên đã đem lại kết quả tốt đẹp trong việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm.

Sau đây là một số hình ảnh hoạt động của trường:

11. Trường MG Bình Lãnh (17:27 31/03/2018)

          Năm học 2017-2018, Trường MG Bình Lãnh triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Nhà trường tập trung xây dựng được môi trường xanh, sạch, đẹp trong và ngoài lớp. Bố trí các khu vực hợp lý cho trẻ chơi và học như: Khu phát triển vận động, khu vui chơi học tập, vườn cổ tích, vườn hoa, vườn rau, vườn cây ăn quả,... đạt hiệu quả cao. Chỉ đạo cho giáo viên thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giúp giáo viên nâng cao kiến thức, kĩ năng làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp, xây dựng được môi trường giáo dục trong trường, lớp mang tính “mở” kích thích sự tập trung chú ý, tư duy và cảm xúc tích cực của trẻ, thúc đẩy sự tham gia của trẻ trên lớp theo từng chủ đề. 

          Tất cả các lớp tự làm đồ dùng, đồ chơi, trang trí lớp và ngoài khu vui chơi bằng nguyên vật liệu phế thải và sẵn có tại địa phương, tạo môi trường thân thiện cho cô và trẻ cùng tham gia các hoạt động ở trường, trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và ngoài lớp học.

Dưới đây là một số hình ảnh “Môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”

12. Trường MG Bình Nguyên (09:33 02/04/2018)

            Để làm tốt công tác "xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm" bảo đảm các yêu cầu về môi trường giáo dục, công tác quản lý, chỉ đạo; hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ theo quan điểm lấy trẻ làm trung tâm. Tạo môi trường mang tính "mở" kích thích sự tập trung chú ý của trẻ. BGH, GV và phụ huynh đã tích cực sưu tầm nhiều loại đồ dùng đồ chơi nguyên liệu phế thải để tạo ra các loại đồ dùng đồ chơi cho trẻ sử dụng trong hoạt động học tập, vui chơi. Giáo viên đã không ngừng sáng tạo để tạo môi trường trong và ngoài lớp gần gũi thân thiện với trẻ như: sưu tầm các loại lốp xe ô tô, xe máy, vỏ các loại chai lọ được cắt tỉa sơn nhiều  màu sắc đẹp mắt để sử dụng trồng các loại cây cảnh,hoa, rau để hàng ngày trẻ được cùng cô chăm sóc. Nhà trường đã tạo mọi điều kiện để trẻ được học tập và vui chơi , gây sự hứng thú chú ý cho trẻ khi được cùng cô dạo chơi ngoài trời và các hoạt động khác.

13. Trường MG Bình Định Nam (14:02 0204/2018)

          Trường MG Bình Định Nam được công nhận là Trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 vào tháng 11 năm 2016. Với quy mô trường lớp ngày càng phát triển đến nay cơ sở vật chất nhà trường ngày càng khang trang, sạch đẹp. Nhà trường có đội ngũ CB-GV-NV luôn yêu nghề, mến trẻ, bên cạnh đó trường còn bố trí sân vườn có cây xanh, sân phát triển vận động, vườn cổ tích, vườn hoa, vườn rau của bé phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường để cho trẻ tham gia học tập và là nơi vui chơi phát triển trí tuệ, năng khiếu của trẻ. Bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ theo đúng Chương trình giáo dục mầm non được Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Thực hiện chuyên đề  “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”, nhà trường luôn chú trọng việc xây dựng môi trường trong và ngoài lớp học nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng trong công tác chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện giúp cho trẻ được tăng cường tham gia các hoạt động trải nghiệm, khám phá, tìm hiểu môi trường giáo dục bên trong và bên ngoài lớp nhằm phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm và thẩm mỹ cho trẻ. Đến với Hội thi, chúng tôi khẳng định đó là một quan điểm giáo dục tiến bộ về vị trí của trẻ em và vai trò của giáo viên. Việc xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm tại Trường MG Bình Định Nam đã nhận được sự phối hợp tích cực của cha mẹ học sinh. Chính sự phối hợp này là điều kiện thuận lợi để nhà trường chúng tôi thực hiện đảm bảo Kế hoạch xây dựng môi trường vật chất, môi trường xã hội lấy trẻ làm trung tâm, trên cơ sở đó lựa chọn nội dung, phương pháp giáo dục phù hợp với từng trẻ.

14. Trường MN Hương Sen (14:21 02/04/2018)

          Thực hiện kế hoạch số 10/KH-PGDĐT ngày 9 tháng 3 năm 2017 về việc triển khai chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016-2020.

          Năm học 2017-2018 là năm thứ hai trường MN Hương Sen tiếp tục triển khai thực hiện chuyên đề “Xây dựng mầm non lấy trẻ làm trung tâm”. Với mục tiêu phát huy tối đa năng lực cá nhân của trẻ, phát triển tư duy một cách tích cực, giúp trẻ chủ động khám phá, trải nghiệm, tìm tòi, cùng nhau trao đổi, chia sẻ về thế giới xung quanh, biết vận dụng những gì trẻ đã biết, đã học trong thực tế, trong cuộc sống cũng như trong xử lí tình huống mà trẻ gặp phải. Từ đó giúp trẻ mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp đồng thời giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ. Tạo cho trẻ sự ham thích đến trường để mỗi ngày đến trường với trẻ thật sự là một ngày vui.

          Với sự nỗ lực của tập thể CBGVNV trong nhà trường đã thiết kế và xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Qua khảo sát của phòng giáo dục trường đã đạt giải A.

15. Trường MNTT Hoa Mai (15:47 02/04/2018)

            Trường Mầm Non Hoa Mai là trường mầm non tư  thục trực  thuộc Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình, đóng trên địa bàn thị trấn Hà Lam. Trường là cơ sở chăm sóc - giáo dục ở trẻ lứa tuổi mầm non từ 12 tháng đến 5 tuổi. Trường bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 4/2016 và chính thức khai giảng vào ngày 5/9/2016. Năm học 2016-2017 nhà trường chỉ có 5 nhóm lớp với 103 trẻ. Đến nay nhà trường có tất cả 8 nhóm lớp, với tổng số trẻ là 212 cháu. Điều kiện cơ sở vật chất ở trường được đầu tư quy mô, các phòng học rộng rãi, thoáng mát và an toàn; mỗi phòng học đều có gắn camera để phụ huynh theo dõi và BGH quản lý các lớp một cách bao quát nhất. Sân chơi ngoài trời được nhà trường đầu tư nhiều đồ chơi như cầu trượt, nhà bạnh, đu quay…Môi trường chữ viết bên ngoài được tạo bằng cách vẽ những hình có con vật ngộ nghĩnh, đẹp mắt có các chữ cái, chữ số nhằm giúp trẻ vừa học vừa chơi. Các bữa ăn của trẻ được chăm sóc chu đáo, nhà trường thường xuyên chú trọng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm và cân đối khẩu phần ăn cho trẻ / ngày. Môi trường giáo dục nơi đây hứa hẹn sẽ mang đến cho trẻ một thế giới hoàn hảo của tuổi thơ.

            Thực hiện chuyên đề “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” trong thời gian qua nhà trường đã xây dựng kế hoạch thực hiện ngay từ đầu năm học và triển khai thực hiện ở tất cả các nhóm lớp. Việc tạo môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm nhà trường không chỉ dừng lại ở việc tổ chức các hoạt động trong lớp mà tận dụng tất cả không gian trong và ngoài lớp nhằm tạo điều kiện cho trẻ được học, chủ động tham gia các hoạt động vui chơi, khám phá mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, trẻ được trải nghiệm theo phương châm “Học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp từng độ tuổi khác nhau. Qua đó, trẻ hình thành nhân cách và phát triển toàn diện” như, cho trẻ tham gia các trò chơi dân gian, các trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ. Sau đó, GV đặt nhiều câu hỏi mang tính tư duy để trẻ trả lời. GV chỉ có nhiệm vụ tóm tắt lại vấn đề và định hướng, giáo dục trẻ.

            Với phương pháp dạy học linh hoạt, học thông qua trò chơi, trong lúc chơi trẻ được học và trong học trẻ được vui chơi, trẻ tự làm quen với môi trường học tập, giúp trẻ trải nghiệm những điều hết sức thú vị và bổ ích.

Một số hình ảnh hoạt động theo hướng “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm” của nhà trường:

16. Trường MG Bình Dương (10:30 03/04/2018)

          Thực hiện Kế hoạch 56/KH-BGD&ĐT ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Bộ giáo dục và Đào tạo về chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm". Năm học 2017-2018 Trường MG Bình Dương đã tổ chức và tập trung xây dựng chuyên đề gồm 05 nội dung với 23 tiêu chí, đó là xây dựng được môi trường giáo dục tích cực cả trong và ngoài lớp học, tận dụng tối đa mọi không gian để trẻ được học bằng chơi, chơi mà học đồng thời phát huy tối đa tích tích cực chủ động của trẻ.

          Khi xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học cũng như kế hoạch thực hiện chuyên đề nhà trường đã đề cao vai trò của đội ngũ CBGVNV  trong việc việc thiết kế môi trường và tổ chức các hoạt động giáo dục trẻ. Khuyến khích đội ngũ sáng tạo lựa chọn các nguyên vật liệu mở để làm đồ dùng dạy học, sưu tầm các chất liệu an toàn đối với trẻ để tạo môi trường vật chất đa dạng phong phú và thiết kế các hoạt động giáo dục theo chủ đề phù hợp từng độ tuổi.

          Bên cạnh đó môi trường xã hội trong trường lớp mầm non cũng rất được chú trọng mọi cử chỉ, việc làm của cô giáo luôn là tấm gương cho trẻ học theo, phong cách ứng xử, giao tiếp hằng ngày giữa cô và cháu luôn gần gũi, thân thiện luôn tạo cho trẻ cảm giác một ngày ở trường như ở chính ngôi nhà thân yêu của mình. Trẻ được học, được chơi, được nói lên suy nghĩ và thể hiện khả năng của mình mà không hề ngần ngại, mối quan hệ giữa các con thân thiết như một gia đình, cùng nhau hợp tác, trãi nghiệm, học hỏi lẫn nhau cùng phát triển.

          Nhằm giúp trẻ ngày một lớn lên và khỏe mạnh việc tổ chức các hoạt động học, chơi, ăn, ngủ, sinh hoạt đúng chế độ một ngày đối với độ tuổi mẫu giáo là cần thiết phải tuân thủ theo qui định của chương trình giáo dục mầm non. Vệ sinh cá nhân, phòng sinh hoạt, nhà vệ sinh, thiết bị, đồ chơi là tiêu chí quan trọng, cần đảm bảo sự sạch sẽ và an toàn. Kỹ năng sống, kỹ năng tự phục vụ cũng là yếu tố quan trọng được nhà trường đặc biệt chú trọng, trẻ phải học được cách làm sạch đẹp chính mình và sạch đẹp mọi không gian trong lớp cũng như môi trường bên ngoài. Cha mẹ trẻ cũng là nhân tố tích cực đóng góp cho phong trào xây dựng trường học lấy trẻ làm trung tâm, mỗi gia đình đều nhất thiết phải biết con mình học gì, ăn gì và phát triển ra sao khi được học ở trường, ba mẹ đã không ngần ngại đóng góp nguyên liệu, cây hoa, truyện tranh, kinh phí… để góp phần làm phong phú thêm những nội dung giáo dục cho bé.

          Qua thực tế thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", môi trường giáo dục tại Trường Mẫu giáo Bình Dương đã có nhiều khởi sắc. Tinh thần làm việc, năng lực sư phạm của giáo viên cũng ngày một nâng lên, ngày càng có nhiều hoạt động giáo dục mới, cho trẻ được trãi nghiệm, trẻ được phát huy tối đa tính tích cực và phát huy được khả năng của mình. Phụ huynh rất yên tâm, phấn khởi, đồng tình và tạo mọi điều kiện cho nhà trường phát huy kết quả đã đạt trong năm học qua, tiếp tục thực hiện có hiệu quả chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" trong các năm học đến.

17. Trường MG Bình Định Bắc (14:34 03/04/2018)

          Trường MG Bình Định Bắc với quy mô trường lớp ít nên diện tích nhỏ hẹp nhưng nhà trường luôn luôn quan tâm đến môi trường trong và ngoài lớp học nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ để tạo điều kiện cho trẻ được tham gia các hoạt động học tập, vui chơi, trải nghiệm, khám phá môi trường xung quanh trẻ. Hằng năm, nhà trường đã sửa chữa, mua sắm đồ dùng dạy học, đồ chơi phục vụ cho các hoạt động, ngoài ra giáo viên còn dùng các nguyên vật liệu phế thải để làm đồ dùng dạy học và trang trí lớp mỗi ngày đẹp hơn và thiết thực hơn. Đặc biệt nhà trường đã sắp xếp bố trí các khu vực vui chơi, học tập, phát triển vận động đầy đủ phù hợp trong sân trường để trẻ dễ dàng thực hiện. Bên cạnh đó, nhà trường còn tuyên truyền đến cha mẹ trẻ và cộng đồng trong công tác chăm sóc, giáo dục để kịp thời có những biện pháp thúc đẩy sự tiến bộ của trẻ. Với sự cố gắng đầy trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên  đã tạo cho trẻ một môi trường an toàn giúp trẻ học tập, vui chơi phát triển một cách toàn diện đồng thời góp phần trong việc “Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

 

 

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Bản quyền thuộc Phòng Giáo Dục & Đào Tạo TP.Tam Kỳ - Quảng Nam
Địa chỉ: 06 Trần Quý Cáp - TP.Tam Kỳ - Quảng Nam  Điện thoại: 0235 3851418
Quản Trị: Trần Thị Nghị. Điện thoại: 0903 525398. Email: tran.nghicntt.nghi@gmail.com

Thiết kế & Phát triển bởi EduPortal